Последни новини

30/09/2014
"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Нексанс Аутоелектрик в Плевен. Количеството на обработваният въздух е 49600 м3/ч. Напречното сечение е кръг, окачванет ......

15/07/2014
Иновативна климатична инсталация с течен абсорбент

Advantix Systems - приложение на иновативна технология в практиката

Основната производствена дейност на "ДИО" ООД е н ......

18/06/2014
По възлагане на "Техномашпрогрес" ООД, "Климатех Инженеринг" ООД извърши доставка и шеф монтаж на следното оборудвана:

Климатични камери от висок клас Fläktwoods eQ - 7 бр.

Тек ......

07/02/2014
"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Карфур Мол Панорама в Плевен. Количеството на обработваният въздух е 15150м3/ч. Напречното сечение е кръг, окачването ......

29/07/2013
"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Спортна зала "Иван Вазов" в Стара Загора. Количеството на обработваният въздух е 50000 м3/ч. Напречното сечение е кръг ......

Виж архив новини...

“Климатех Инженеринг” ООД е дистрибутор на фирмите Fläkt Woods, Spirotech, Jeven, Prihoda, HK Instruments и Advantix Systems за България

     Фирмата е основана през 1995 г. с основна дейност доставка, монтаж и сервиз на климатични и вентилационни съоръжения. “Климатех Инженеринг” ООД е участвала в изграждането на десетки обекти в България и Русия, сред които заводи, телевизии, хотели, ресторанти и др. (виж референт листата).

Fläkt Woods е световен лидер в производството на енергийно ефективни климатични и вентилационни съоръжения за сгради, инфраструктура и индустрия.

Водещи пазарни позиции по категории и географски региони:

Съоръжения за климатизация и комфортна вентилация

- №1 в Северна Европа
- №1 в Европа – климатични камери
- №2 в Европа – въздухоразпределители
- №1 в САЩ – роторни регенератори

Вентилатори с индустриално предназначение

- №2 в Европа – инфраструктурно приложение и тунели
- №1 във Франция, Индия и Австралия.
- №1 в света – приложение циментова промишленост
- №1 в Англия, Франция, Индия – приложение лека промишленост

 

Spirotech е фирма, предлагаща решения за деаерация на разтворените газове и сепарация на корозионни продукти и други замърсители във водните отоплителни и охладителни инсталации. Ефикасността на тези системи зависи изцяло от качеството на водата в тях. Лошата циркулация и замърсеният работен флуид редуцират или блокират напълно производителността на монтираното оборудване. Въздухът и мръсотията в системата предизвикват чести повреди, в резултат на корозия и кавитация. Това води до дискомфорт на ползвателите от една страна и увеличаване на разходите от друга. Независимо дали става въпрос за малка семейна къща, голяма офис-сграда или летищен комплекс, Spirotech има решение на проблемите, възпрепятстващи нормалната работа на водните отоплителни и охладителни инсталации. Фирмата е световен лидер в областта с повече от 35 годишен опит.

 

Jeven е финландска фирма, занимаваща се с разработване и производство на вентилационна техника за професионални кухни. Характерно за професионалните кухни е излъчването на значително количество топлина от многобройните нагрети повърхности. Във въздуха се отделят водни и маслени пари и други замърсители. Тези фактори обуславят необходимостта от ефективна вентилация. Хигиенните изисквания към оборудването са много стриктни, пространството в кухните обикновено е ограничено, вентилацията не трябва да предизвиква въздушни течения и да генерира високи нива на шум. При тези условия към вентилационните съоръжения се поставят много високи изисквания, които могат да бъдат удовлетворени само от специализиран производител. Основните преимущества на вентилационните системи Jeven, е че винаги се разработват в съответствие с особеностите на конкретната кухня. И не на последно място те са лесни и изключително удобни за почистване и поддръжка.

 

Фирма Prihoda е производител на ”въздухоразпределителни системи от текстил” или „текстилни дифузори", наричани още с не дотам точни названия като "тъкани въздуховоди", "текстилни въздуховоди", "текстилни тръби", "климатични ръкави", "въздушни ръкави", "въздушни чорапи", "въздушни чували" и т.н.

5 преимущества на текстилните въздухоразпределители:

Икономия: Намаляване на разходите с до 70% в сравнение с конвенционална инсталация, изпълнена с метални поцинковани въздуховоди и метални въздухоразпределители! При вашите разчети вземете предвид разходите за въздухоразпределители, въздуховоди, транспорт, монтаж, пуск и настройка, почистване – вижте приложеният файл! Economic comparison
Хигиена: След като бъдат изпрани (възможно и с дезинфектанти), текстилните въздухоразпределители са абсолютно чисти и обеззаразени. Такава сигурност никога не може да бъде постигната с други материали.
Скорост: Монтажът и демонтажът заемат само частица от времето, необходимо за изпълнението на конвенционална инсталация
Въздухоразпределение: Конфигурацията и размерът на въздухоразпределителните отвори са многовариантни. На практика възможностите за въздухоразпределение са неизчерпаеми – като започнем от нискокоростна дифузия и стигнем до дюзово подаване, позволяващо трансфер на големи въздушни маси на далечно разстояние.
Външен вид: Комбинациите от различни цветове, профили и конфигурации могат да удовлетворят желанията на архитектите и нашите продукти биха станали една изискана част от интериора!

5 преимущества на текстилните въздухоразпределители Prihoda:

Най-доброто съотношение Цена/Качество: Моля, запознайте се с качеството и цените на нашите продукти и направете сравнение!
Бърза реакция: Нашата организация е изградена в съответствие с ISO 9001, постоянно се усъвършенства и ни позволява да реагираме възможно най-бързо на клиентските запитвания и поръчки.
Микроперфорация: Нашата оригинална технология ни дава ново качествено ниво на текстилните въздухоразпределители!
Най-здравият материал изтъкан от безкрайни нишки: Нашите тъкани са най-здравите на пазара. Изтъкани са само от безкрайни нишки вижте приложените снимки)
Знания и опит: Акуратни изчисления и оразмеряване, автоматично генериране на чертеж на продукта и скоростното поле на въздухоразпределението, точна спецификация на материалите за доставка! (вижте тук)!

 

HK Instruments е основана през 1987 във Финландия, от тогава до сега техните продукти се предлагат в много страни. Днес 80% от оборота на компанията е от износ в повече от 45 страни.
HK Instruments е строго специализирана в разработването на високотехнологични измервателни уреди за ОВКИ техника. Техните продукти се използват главно в системите за обработка за въздуха и в сградната автоматизация.
Благодарение на практичния и ясен интерфейс, инсталирането на устройствата е много бързо и лесно. В резултат от това се спестяват време и пари.
Основните категории устройства са:
 - Трансмитери за диференциално налягане
   (сензори и датчици за диференциално налягане)
 - Диференциални пресостати
 - Диференциални измервателни уреди и манометри
 - Сензори и датчици за диференциално налягане за течности
 - Газоизвестителни сензори – датчици за CO
Икономията на енергия и добрия микроклимат в помещенията се постигат посредством прилагането на системи за управление и контрол в зависимост от реалните условия. С високата си точност тези устройства позволяват прецизни измервания, които са необходими за подобряването на ефикасността на тези системи.


Advantix Systems е производител на иновативни и ефикасни въздухообработващи системи, базирани на изпозлването на течен абсорбент за приложение в обществения сектор и индустрията. За повече от 20 години Advantix Systems помогна на клиентите си да увеличат производителността си, оптимизирайки техния микроклимат и редуцирайки енергийните им разходи. Чрез технологията на изсушаване посредством течен абсорбент продуктите на Advantix Systems осигуряват перфектно контролиране на влагата и намаляват товара за климатизация с 30-80%.
Преимуществата вградени в продуктите на Advantix Systems:
По-добри показатели:
 - Прецизен контрол на температурата и влажността
 - Предотваратява образуването на плесени вследствие на кондез
 - По-добър комфорт, отпада нуждата нуждата от преохлаждане на подавания въздух
Превъзходна икономичност:
 - 30-40% по-ниски експлоатационни разходи спрямо конвенционалните системи
 - 55-65% по-ниски експлоатационни разходи спрямо с роторни изсушители или твърд абсорбент
 - Инвестиционни разходи съпоставими с конвенционалните системи
По-добро качество на въздуха:
 - Унищожава 91% от пренасяните във въздуха микроорганизми
 - Филтрира 80% от частиците с големина над 5 микрона, включителни алергените
Интегриране на възобновяеми източници:
 - Възможност за използване на слънчева енергия, геотермални източници и отпадна топлина