Последни новини

30/09/2014
"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Нексанс Аутоелектрик в Плевен. Количеството на обработваният въздух е 49600 м3/ч. Напречното сечение е кръг, окачванет ......

15/07/2014
Иновативна климатична инсталация с течен абсорбент

Advantix Systems - приложение на иновативна технология в практиката

Основната производствена дейност на "ДИО" ООД е н ......

18/06/2014
По възлагане на "Техномашпрогрес" ООД, "Климатех Инженеринг" ООД извърши доставка и шеф монтаж на следното оборудвана:

Климатични камери от висок клас Fläktwoods eQ - 7 бр.

Тек ......

07/02/2014
"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Карфур Мол Панорама в Плевен. Количеството на обработваният въздух е 15150м3/ч. Напречното сечение е кръг, окачването ......

29/07/2013
"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Спортна зала "Иван Вазов" в Стара Загора. Количеството на обработваният въздух е 50000 м3/ч. Напречното сечение е кръг ......

Виж архив новини...

 

АРХИВ НОВИНИ

 

30/09/2014

"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Нексанс Аутоелектрик в Плевен. Количеството на обработваният въздух е 49600 м3/ч. Напречното сечение е кръг, окачването е едностранно на въже, а общата дължина на въздухоразпределителите е над 275м. Доставката е извършена по поръчка на изпълнителя на ОВКИ на обекта "Климсист" ЕООД.

 

15/07/2014

Иновативна климатична инсталация с течен абсорбент

Advantix Systems - приложение на иновативна технология в практиката

Основната производствена дейност на "ДИО" ООД е нанасяне на твърдо лаково покритие върху диоптрични лещи. Производственият процес изисква контролиране на параметрите на микроклимата в работната среда в температурни граници 20-23°С и относителна влажност RH<35%.

През 2014г. по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, "ДИО" ООД извърши модернизация на производственото обурудване и инсталира нова климатична инсталация.

За доставчик и изпълнител бе избран Климатех Инженеринг ООД. Иновативната технология на Advantix systems за изсушаване на въздуха с течен абсорбент ни позволи да реализираме следните преимущества:

Редуциране на необходимото количество обработван въздух с 40%

Редуциране на инсталираната охладителна и електрическа мощност с 40%

Намаляване на експолоатационните разходи с 45%

Инсталацията бе въведена в нормална експлоатация през септември 2014.

 

18/06/2014

По възлагане на "Техномашпрогрес" ООД, "Климатех Инженеринг" ООД извърши доставка и шеф монтаж на следното оборудвана:

Климатични камери от висок клас Fläktwoods eQ - 7 бр.

Текстилни въздухоразпределители Prihoda

Въздухоотоплителни апарати Fläktwoods - 4 бр.

 

07/02/2014

"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Карфур Мол Панорама в Плевен. Количеството на обработваният въздух е 15150м3/ч. Напречното сечение е кръг, окачването е на въже, а общата дължина на въздухоразпределителите е 75м. Доставката е извършена по поръчка на изпълнителя на ОВКИ на обекта "И+И 91" ООД.

 

29/07/2013

"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Спортна зала "Иван Вазов" в Стара Загора. Количеството на обработваният въздух е 50000 м3/ч. Напречното сечение е кръг, окачването е едностранно на въже, а общата дължина на въздухоразпределителите е над 145м. Доставката е извършена по поръчка на изпълнителя на ОВКИ на обекта "Топлик" ООД..